Woningtaxatie

Woningtaxatie (NWWI taxatie)

Heeft u een woningtaxatie nodig? Dan is het belangrijk dat u een vakkundig opgesteld taxatierapport krijgt. Dit is nodig voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek of het oversluiten ervan. Wilt u zeker weten dat uw woningtaxatie wordt uitgevoerd door een specialist? Kies dan voor een taxatie via NWWI of via Taxateurs Unie. Tip: let op het NRVT-keurmerk!

Een taxatie volgens NWWI of Taxateurs Unie geeft u extra zekerheid. Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) en Taxateurs Unie keuren namelijk taxatierapporten van aangesloten taxateurs.

NWWI en Taxateurs Unie

Zowel het NWWI als de Taxateurs Unie eisen van de taxateur een gedetailleerde uitleg over hoe de woningtaxatie is gedaan en hoe de taxatiewaarde is bepaald. Daarbij wordt onder andere gekeken naar vergelijkbare woningen en de lokale situatie.

Beoordeelt het NWWI/de Taxateurs Unie de taxatie positief? Dan ontvangen u en uw geldverstrekker het rapport. De taxatie is uitsluitend in te zien door u en uw geldverstrekker in te zien.

NRVT

Taxateurs zijn verplicht om zich aan te sluiten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. De leden van de NRVT zijn Register-Taxateurs (RT’s). Kwaliteit en vakbekwaamheid zijn belangrijke voorwaarden waaraan een Register-Taxateur moet voldoen. Het NRVT ziet er bijvoorbeeld op toe dat de aangesloten taxateurs:

  • Over voldoende vakkennis over woningtaxatie beschikken en die kennis ook bijhouden
  • Werken conform de gedrags- en beroepsregels
  • Zich onderwerpen aan het tuchtrecht.

NWWI taxatie én Taxateurs Unie

Ik werk onder meer met NWWI en Taxateurs Unie en ben NRVT-geregistreerd Register-Taxateur. Met andere woorden: uw woningtaxatie, NWWI taxatie en Taxateurs Unie taxatie zijn bij mij in vertrouwde en deskundige handen.